SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Over
6 februari 2011 door Marenubium

Over deze blog

GekkoDeze blog is ontstaan door Facebook. Ik heb niks met Facebook, doch heb ik me laten overreden door diverse vrienden en kennissen. Echter blijft dat Facebook maar een raar medium, en ontbreekt het aan functionaliteit m.i.
Dus dan maar zelf een blog starten, why not?
Daarbij houd ik me o.a. bezig met het bouwen van websites en cms systemen, en biedt WordPress diverse leuke uitgangspunten.
Verder moet ik deze tekst nog aanpassen.
En de site optimaliseren.
En het forum activeren en hetzelfde thema meegeven waarop deze blog is gebaseerd: Ahimsa.

Wat betekent Ahimsa?

Ahimsa

Bron: Wikimedia Commons

Ahimsa is een begrip uit het Sanskriet en veel gebruikt door Gandhi. Het is niet eenvoudig te vertalen in het Nederlands. Geweldloosheid komt er wel dicht bij maar ahimsa is veel actiever en positiever. Het reikt verder dan het afwijzen van geweld als middel om je doel te bereiken of om conflicten op te lossen. Ahimsa beslaat alle levensterreinen en gaat er van uit dat je met geweld een conflict eigenlijk niet op kunt lossen, wel worden er nieuwe door geschapen. Geweld als middel is in die visie een ‘oplossing van de eerste orde’; dit meer van hetzelfde creëert een oplossing welke het oorspronkelijke probleem in stand houdt, verergert, of de oplossing zelf wórdt het probleem. Ahimsa duidt op een weg uit die negatieve spiraal.

Geweldloosheid is dan niet meer louter een techniek, met sociale vaardigheden en inventief taalgebruik (ook noodzakelijk en waardevol!), maar onderdeel van een levenshouding, gebaseerd op gelijkwaardigheid, solidariteit, creativiteit en mededogen.

Als geweld duidt op “het doel heiligt de middelen” duidt ahimsa op “er is geen weg naar vrede, vrede is de weg.”

bron: www.ahimsa.nl

En dat is toch wel een mooie leus!


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Kruiderie