SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Alweer een nieuw label: De Engelmens
12 februari 2011 door Marenubium

Een nieuw fenomeen: de Engelmens.

De EngelmensEen Engelmens. Weer een stempeltje, weer een hokje. Wij mensen zijn goed in categoriseren en alles in hokjes plaatsen, zodat we gewoon dingen makkelijker kunnen begrijpen en duiden.

Zijn we net bekomen van New-age kinderen, Hoogsensitieven (hsp-ers), Indigokinderen, Kristalkinderen, Sterrenkinderen, Christuskinderen, Menselijke Engels…is er weer een nieuw fenomeen: de Engelmens!
Ja, heel leuk en aardig…maar wat is het dan precies? De meningen hierover zijn verdeeld, en wat doen we ermee…?

De enige Nederlandse site die ik gevonden heb en die hier over spreekt, is Merudi. Er zit ook een heel forum achter overigens, voor diegenen die spiritueel ingesteld zijn en/of hard op zoek zijn naar zichzelf of de Engelmens.

Op Merudi zijn mensen actief die van zichzelf vinden dat ze een Engelmens zijn. Echter wordt voor de nieuweling nog niet echt duidelijk wat de Engelmens nou precies inhoudt.

Wat is een Engelmens?

De oprichter van Merudi, Julien Moorrees, heeft een handboek samengesteld over de Engelmens. Deze is in pdf formaat van Merudi te downloaden:

Handleiding Engelmens

Hierin wordt o.a. het volgende gesteld:

 1. De Engelmens is van oorsprong een Engel die ervoor gekozen heeft om opnieuw te incarneren als mens;
 2. De Engelmens heeft alle aardse levens al gehad en komt nogmaals terug. Hierdoor zijn er geen levenslessen meer nodig voor de Engelmens en kan ze zich volledig richten op haar taak;
 3. Engelmensen zijn daadwerkelijk goddelijke wezens. Hun intenties zijn niet meer gevormd door de wens van uniek (de ziel) te zijn, maar zijn volledig in balans met het grotere geheel;
 4. De Engelmens heeft nog wel degelijk een ego dat vaak groter is, dan de “gewone” mens. Het  ego zit in de geest en wordt gevoed door de bron. Hier komt ook het gevoel van grootheid vandaan;
 5. De Engelmensen zijn geïncarneerd om de overgang naar 2012 enorm te helpen;
 6. De Engelmensen hebben tot doel, de mensen te onderwijzen en te voorzien van kennis en kunde. Zij begeleiden diverse mensen in het ontwikkelen van hun spirituele gaven;
 7. De Engelmensen zijn er enkel om te dienen; ze zijn er niet meer voor de eigen evolutie omdat het alle levenslessen al geleerd heeft;
 8. De Engelmensen willen ook mensen helpen die doelloos zijn geworden;
 9. In enkele seconden kan de Engelmens iemand direct naar waarde inschatten;
 10. De Engelmens is niet iemand die altijd maar wil helpen; ze verdeelt haar tijd zo efficiënt mogelijk om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk, de juiste mensen, te bereiken;
 11. De Engelmens heeft door haar directe verbinding met de bron ook een directe verbinding met nog niet neergedaalde engelen;
 12. De Engelmens heeft een bijzondere gave die niet vaak wordt gebruikt vanwege de grote kracht ervan;
 13. De Engelmens heeft een sterk ontwikkelde vleugelchakra;
 14. De Engelmens verandert langzaam het collectieve bewustzijn van de mens door op subtiele wijze één enkele krachtige nieuwetijdse te laten inzien waar het om draait;
 15. De Engelmensen hebben de basis gelegd voor de nieuwetijdse mensen om zich met elkaar te verbinden en verder te groeien;
 16. De Engelmens luistert altijd, heeft een superego, is ontvankelijk voor grootheidswaanzin, bezit over een onuitputtelijke bron van zelfvertrouwen, denkt altijd alles te weten, lijkt iets te “missen”, komt gevoelloos over, kan bijna niet geraakt worden, heeft een enorme uitstraling, en voelt zich alleen.

Dat is me nogal wat allemaal. En ik denk dat de meeste mensen zich wel in één of meerdere van bovenstaande punten kunnen of zullen herkennen. Net als dat veel mensen zich tegenwoordig wel zullen herkennen in de omschrijving van bijvoorbeeld Indigokinderen, Hsp-ers, Kristalkinderen, Menselijke Engels, en noem maar op.

Maar ja, die termen doen allemaal niet onder voor de Engelmens, dat is nu eenmaal een superwezen! En een heel bijzonder wezen. Willen we dat niet allemaal zijn: bijzonder, uitverkoren, een superwezen? Dus mensen, gooi je zelf-opgeplakte labeltjes weg van Hsp-er, Indigo- of Kristalkind en zelfs de Menselijke Engel, want dat is allemaal gewoon “laag” vergeleken met de Engelmens!
We gaan massaal Engelmensen zijn!

De Engelmens heeft geen identiteit

Ah. Maar nu komt het. Dezelfde auteur beweert tevens, dat de Engelmens zijn identiteit heeft losgelaten (pagina 10 van de handleiding):

Na het loslaten van de identiteit, wordt de mens volledig gevormd door de bron. Engelmensen
zijn daadwerkelijk goddelijke wezens. Hun intenties zijn niet meer gevormd door de wens van
uniek (de ziel) te zijn, maar zijn volledig in balans met het grotere geheel.
De geest wordt rechtstreeks aangestuurd door de Bron en dit wordt ook bijna direct op deze
manier uitgedragen.
De Engelmens heeft nog wel degelijk een ego dat vaak groter is, dan de “gewone” mens. Het
ego zit in de geest en wordt gevoed door de bron. Hier komt ook het gevoel van grootheid
vandaan.

Maar wat ik nu zo interessant vind… Als de Engelmens zijn identiteit losgelaten heeft, hoe kan het dan dat mensen op het Merudi forum massaal deze handleiding over de Engelmens aanhangen, opgesteld door één persoon? Hoe kan het dan, dat deze mensen zich toch willen identificeren met het label Engelmens? Hoe kan het dan, dat deze mensen zich laten leiden door deze ene persoon? Dit neigt toch naar de Sociale Identiteitstheorie van Tajfel en Turner? Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)

Dus associeert de gemiddelde ‘Engelmens’ zich met een label, en dus identificeert deze zelfde ‘Engelmens’ zich met iets wat een gemeenschappelijk goed begint te worden binnen de wereld die in Nederland ‘Merudi’ heet. En dus heeft deze ‘Engelmens’ wel degelijk een identiteit, anders zou er zich geen groepsvorming ontwikkeld hebben met een heus eigen forum.
In mijn opinie is er maar één persoon de waarlijke Engelmens, en dat is de auteur van het handboek voor de Engelmens, en de oprichter van Merudi.

De Engelmens heeft geen ziel

Hier komt het volgende; dezelfde auteur van de handleiding beweert tevens, dat de Engelmens geen ziel meer heeft.
Dit wordt uitgelegd door Julien Moorrees in hoofdstuk drie van de handleiding, aan de hand van plaatjes over de opbouw van de geest en een summiere uitleg over waarom de ‘Engelmens’ geen identiteit en geen ziel meer heeft.

Dus wordt het lijstje van de Engelmens als volgt aangevuld:
 1. De Engelmens heeft geen ziel;
 2. De Engelmens heeft zijn identiteit losgelaten.
Dat zijn al ondertussen al achttien ‘regeltjes’!

Hier omtrent ontstaat dan ook enige discussie tussen de mensen die zichzelf Engelmens noemen op basis van een opgestelde handleiding van één persoon, en de auteur van deze opgestelde handleiding.

De vraag van mij aan Julien Moorrees, waarop deze uitlatingen zijn gebaseerd, werd beantwoord met ” dat heb ik doorgekregen”. Dus het kan niet bewezen worden. Verder kon ook niemand onder de ‘Engelmensen’ mij nu echt zeggen of ze wel of geen identiteit of ziel hadden, en werd ik steevast verwezen naar de bovengenoemde pdf, zoals het geloofsbelijders betaamt. Vooralsnog zijn deze individuen ervan overtuigd dat ze wel degelijk een ‘Engelmens’ zijn. Gebaseerd op wat dan? Eén handleiding en één mening van één individu?

Nu komt dit voor mij werkelijk waar overeen met wat voor mij de algemene definitie van ‘Geloof’ is: Het klakkeloos aannemen van de mening van iemand anders en deze je eigen maken. En je vooral niet verdiepen in wat voor tekst er in de Bijbel of ander Geloofsdocument (=handleiding) precies staat, maar je laten leiden door wat de voorganger jou vertelt wat er in deze Bijbel of handleiding staat.

Je kunt je voorstellen, dat de oprichter van de site Merudi mij nu niet bepaald meer erg liefff vind :)
Kritische vragen van mij en van anderen worden dan ook steevast omgedraaid of omzeild, en een echt antwoord zullen de Engelmensen in spé dan ook nooit krijgen.

Vrijheid van het individu

Doch echter zijn er wel degelijk bijzondere mensen onder de ‘Engelmensen’ van Merudi, die zich niet zomaar iets wijs laten maken, en ook de oprichter en zijn handleiding bekritiseren. Zij zijn er van overtuigd wel degelijk een identiteit te hebben en wel degelijk een ziel te hebben. Zal dit een waarlijke afsplitsing kunnen betekenen binnen het Geloof wat hier Engelmens heet, of Merudi? Hulde aan dit soort individuen, die ook gewoon hun eigen common sense weten te gebruiken en weten aan te spreken.

Een label heeft namelijk niks te maken met wie je echt bent, het is in het leven geroepen door één individu. En het zou voor een ander individu alleen maar een tijdelijk handvat moeten zijn. Een handvat om verder te kunnen groeien, om jezelf te kunnen ontwikkelen. Iets om wel degelijk even bij stil te staan, er van te leren en op dat moment te leren van anderen om jou heen. Maar het is niet bedoeld om er voor altijd bij stil te staan.

Dat is in mijn opinie de vrijheid van het individu: Leren en ervaren, jezelf zaken eigen maken, oppikken wat voor jou op dat moment van toepassing is, en dan weer vrolijk verder gaan met wie je bent.

Je hebt namelijk geen identiteit nodig, je hebt geen handleiding nodig van een ander, je hebt geen geloof van buitenaf nodig. Het enige wat je nodig hebt, is het Geloof in jezelf.
Dat is jouw vrijheid: dat je geen bevestiging nodig hebt van buitenaf om jezelf te zijn.

Het is jouw vrijheid diverse labeltjes je tijdelijk eigen te maken, en hierdoor te groeien. Pak mee wat jou aanspreekt, pak datgene op wat jou op dat moment aanspreekt, en leg de rest naast je neer.
Hou je dus niet vast aan de meningen en opinies van anderen, want dat is in essentie niet jouw opinie en mening. Maak alleen gebruik van deze meningen en opinies, en creëer hiermee je eigen IK.

In die zin hebben we altijd een ander nodig. Om zelf te groeien en verder te kunnen gaan. Blijf niet hangen bij één label, wat de waarheid is van slechts één persoon. Je bent zoveel meer dan dat.
In die zin, is iedereen om ons heen waardevol, omdat eenieder om ons heen ons laat zien of leren wie we daadwerkelijk zijn.

Ik vraag me nu daadwerkelijk af:
What is next? Welk label komt na de Engelmens? GOD? Als dat waar is, dan zijn we waarlijk geëvolueerd en zijn alle labeltjes die we ons eigen hebben gemaakt wel degelijk van belang geweest.

  Gerelateerde berichten

16 reacties  
 • Emmy schrijft:
  12 februari 2011, 22:06:41

  +1

 • Gertie schrijft:
  13 februari 2011, 10:31:51

  Hi Eva,

  Mooi, krachtig en helder geschreven.
  Ga zo door!

  Gertie

 • Sylvia schrijft:
  13 februari 2011, 17:22:43

  Mooi en duidelijk Eva! Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
  Heb je trouwens ooit van Alan Watts gehoord? Heb hem net ontdekt en is echt een aanrader om daar eens op youtube op te googlen. Heeft niet echt met engelmens te maken overigens……

  xxSyl

 • Cialara schrijft:
  14 februari 2011, 14:07:26

  Ha die Eva,

  Geweldig stukje :D en ook al ben ik dan vanuit eigen weten een engel ik moet je toegeven dat er heel wat missers in het stuk van Julien zitten. Een engel of engelmens heeft wel degelijk een ziel en kan zelfs zeer menselijk overkomen. En ik ken er al heel wat intussen!!! Ze zijn net als wij, maar dan ff verder in groei, zo zie ik het dan maar. En ach wat is groei, als tijd niet bestaat en wij allen oneindig zijn he.

  Er zullen altijd mensen zijn die alles willen klassificeren en anderen die dat aan zullen hangen, en ja, soms is dat makkelijk. Maar altijd zul je uitzonderingen vinden, of in ieder geval stukken vinden waar je het niet mee eens bent. We zijn hier tenslotte mens en niet engel, niet alwetend. En hoe goed we ook contact maken met de engelen of andere entiteiten, er zal altijd een grijs gebied blijven, tussen de boodschap van de zender en de interpretatie van de ontvanger ;)

  Love to You Eva :D

  Ps, hoe is het nu trouwens met Ra en Michael??? Was ik nog ff benieuwd naar….

  Groetjes Cialara

 • Okke Breilip schrijft:
  13 maart 2011, 19:51:44

  Lieve, lieve Eva,

  hoe gaan we hier nu in de praktijk mee om?

  Groetnis,
  Okke

  • Marenubium schrijft:
   13 maart 2011, 20:20:18

   Dag Okke,

   Je bedoelt met het fenomeen Engelmens zijnde? Ik zal het werkelijk waar niet weten, want ik identificeer mijzelf niet met Engelmens zoals het in algemene termen omschreven wordt.
   Hokjesvorming zal dan ook nooit bij mij passen ;)
   Als je hier meer over wilt weten verwijs ik je met liefde naar http://nlforum.merudi.net.

   Wat ik wel weet, mocht je op zoek zijn naar advies, is dat jouw innerlijke stem ten alle tijden jouw waarheid en Leiding is.
   Het begint bij het bepalen, aanvoelen en definiëren van jouw grenzen. In die volgorde.
   Bepaal je grenzen, begin ze aan te voelen, en geef er woorden en gehoor aan. Voor jezelf en voor anderen.
   Wat wil ik? Wat voel ik? Is dit wat ik wil? Zo nee, aangeven.

   Hoogsensitieven (noem het zoals je wilt) hebben er de allergrootste moeite mee aan te voelen wat van henzelf is en wat van een ander. In hun zoektocht naar henzelf komen ze de meest fantastische idealen, meningen en zienswijzen tegen. Van een ander. Ook hierbij geldt: volg je gevoel en innerlijke stem, en neem datgene mee wat voor jou van belang is. Blijf niet al te lang ergens bij stilstaan, want stilstand is zeer zeker geen vooruitgang. En een opinie/mening van een ander kun je gewoon nooit jouw zelf eigen maken.

   Je stelt me hier nogal een vraag, wat een boek waardig is :)
   Hierover ben ik dan ook een boek aan het schrijven.
   Maar ik zal eens kijken of hier niet een korte samenvatting van te maken valt, in de vorm van een artikel.
   Bedankt voor deze vraag en de daaropvolgende uitdaging ;)

   En voor de rest… om toch even kort maar krachtig jouw vraag te beantwoorden:
   Gewoon heerlijk en lekker jezelf blijven!
   En zo is het :)

   Mocht je individueel advies willen hebben, of meer informatie, mag je me altijd mailen op info@kruiderie.nl

   Het ga je goed en dat IS.

   Groetsels terug,
   Eva

 • Joachim schrijft:
  28 augustus 2011, 17:23:12

  Beste allen,

  Jammer genoeg plaats ik een berichtje met een toch minder leuke boodschap, doch geenszins naar Eva of anderen op dit forum toe. Ik vind het een belangrijk iets en heb desondanks besloten het toch te plaatsen. Zie het vooral als informatie, als geïnformeerd worden.

  Graag vermeld ik even dat de teksten waarvan merudi.net – dhr Julien Moorrees spreekt, in werkelijkheid afkomstig zijn van iemand anders of van meerdere anderen.

  Hoofdstuk 4 in zijn tekst ‘de nieuwe wereld’ komt alvast van mevr. Celia Fenn, (Z-Afrika, http://www.starchildglobal.com). Wellicht komen ook alle andere delen van zijn teksten uit channelings van Celia Fenn en andere mediums.

  Bronvermelding bij deze zaken is toch wel belangrijk, qua eerlijkheid naar de bron, de schrijver/channelaar toe, alsook voor de lezer: met welke informatie heb je te maken, waar komt ze vandaan?

  Ik voelde een goed half jaar geleden direct bij de site aan dat de bron van de teksten ergens anders ligt. Uiteindelijk ontdekte ik dat het effectief zo is, door op volgende vertaling van mevr. Celia Fenn te botsen, mét onderaan een link naar de copyright-voorwaarden (o.m. bronvermelding noodzakelijk: http://www.the-golden-age.eu/CFcrystalindigoNL.htm en ook http://www.ditrianum.org/Nederlands/Channelings/AA-Michael/a2005/0015.htm en http://www.the-golden-age.eu/CFcrystalindigoNL.htm )

  Jammer dat er misbruik gemaakt wordt van zo’n teksten/channelings. Julien M. Heeft een bijzonder mooi initiatief genomen met zijn site, een forum dat effectief leeft. Dit neemt niet weg dat ook hier correct en eerlijk met de bron moet omgegaan worden. Mede in het belang van de lezer, zo ook de mensen van dit forum.

  Verder:
  Alvast veel geluk met het schrijven van jouw boek Eva! Wie weet haal je inspiratie uit de sites the golden age en ditrianum die ik hier vermeldde?
  Hopelijk worden er met de kopierechten van jouw teksten en boek correct omgegaan. Maar eens in boekvorm uitgegeven zal dit wel!

  En inderdaad, volledig mee eens: opletten dat we niet weer opnieuw een ‘hokje’ gaan creëren, heel mooi geformuleerd op het begin van deze pagina!

  Warme groet,

  Joachim.

 • Ne Casi schrijft:
  21 oktober 2011, 03:43:02

  Alweer een nieuw fenomeen waar mensen zich mee willen identificeren.
  Ik lees alle regeltjes nog eens na en herken een verzameling van alle reeds eerder bekende fenomenen.
  Niets nieuw onder de zon…wel leuk bedacht.

 • Julien Moorrees schrijft:
  8 november 2011, 15:07:04

  Mooi Artikel Mare!

  Eerst een identiteit maken, zodat het loslaten ervan een stuk makkelijker wordt ;) . Je hebt de boodschap begrepen :D .

  Groetjes Julien.

 • jolanda schrijft:
  12 december 2011, 13:16:27

  hoi…ik kwam tijdens googlen hier terecht..en tot mijn verbazing las ik dit…weet je wat deze beschrijving is..en naar mijn inziens die schrijver dus heeft/is??
  een narcistische persoonlijkheids stoornis…

  een leuke link hierover is http://www.ratgevallen.nl of com
  het geeft je veel inzicht en het is ook nog erg humoristisch geschreven..
  na het lezen zal je beter die mensen herkennen..die in een relatie of op je werk ook aanwezig zijn…en er beter mee om kunnen gaan en vermijden..je niet meer laten ondermijnen..

  even een korte samenvatting hierover

  het is nl eerder een duivelmens dan een engelmens…
  en hebben inderdaad geen ziel,identiteit en gevoel..
  geen gewetensontwikkeling..door helaas wat jeugdtrauma,tjes..

  ze kunnen alleen projecteren en kopieren..
  omdat ze geen eigen identiteit hebben
  dus dat hij artikelen van een ander gebruikt alsof het de zijne zijn…klopt dan ook als een bus..

  en ontkennen alles..vooral zichzelf..om hun superego in stand te kunnen houden…en hun grootheidswaanzin..
  als ze iets fout beslissen of doen en zijn….
  is het altijd een ander zijn schuld…

  bekende narcisten? wat dacht je van hitler..mussolini..kadaffi..saddam hoessein..

  het grootste aspect en ergste is..dat ze er van genieten een ander te laten lijden..en onder het mom van dat ze het verdiend hebben..
  waarom?
  afgunst op ieder die beter is dan zij en vernietigd moet worden zodat zij zich weer beter kunnen voelen…vanuit hun grote minderwaardigheidscomplex…vandaar dat superego..

  je snapt dat het dus een gevaarlijke man kan zijn…die goede maar zwakke zielen aantrekt en in 1 klap kan vernietigen…
  bah..

  maar thats life…het spreekwoordelijke…gevecht tussen god en de duivel…tussen goed en kwaad..
  zal er altijd blijven zijn..
  hier op aarde…
  in je zelf…met jezelf..en met andere…
  de keuze is aan jezelf…
  of je goed of slecht wil zijn..
  en de “saboteurs” die je er van af willen houden..

  als je slecht wil zijn..komt er iemand die je goed wil maken..
  en als je goed wil zijn..komt er iemand die je slecht wil maken..

  die testen zorgen uiteindelijk ervoor dat je bent die je wil zijn…

  ieder zijn leerprocessen in dit leven..
  en als je dat beseft..kan je ieder zijn keuze laten zijn zonder ver/beoordelingen
  want wat goed of slecht is..is in en vanuit ieders ogen anders toch?

  hel en hemel is op aarde..de grootste creatie..van je zijn…

  HET IS..

  gr jo
  namaste

 • jolanda schrijft:
  12 december 2011, 16:19:25

  hoi eva..eens even meer gelezen hier en het is voor het eerst dat ik op een forum reageer en op schrijf..dus ik kan het weer niet laten…ik ben nl erover na blijven denken en moet het ff kwijt..sorrry..hihi…

  even iets over mij..wat ik denk wat alles zegt…

  ik ben zelf helderziend,voelend,horend etc
  blijkbaar…ik dacht als kind dat het normaal was..voor ieder…

  en weet je? IK VIND ER GEEN REET AAN!!

  zeggen ze dat het een gave is? pff..een vloek..bedoel je..pfff

  waarom niet?

  als ik iets zei en zeg..begrijpen mensen het niet..
  als iemand een probleem vertelt en ik zeg wat het is..
  vinden ze het fijn maar wordt erna vermeden..
  omdat ze het ineens eng of gevaarlijk vinden dat ik hun diepste gronden ken..omdat die info tegen ze gebruikt kan worden?
  zou ik nooit doen!maar zijn ze gewend van andere…
  heel verdrietig..en dat begrijp ik pas j.l..

  ik zeg dan maar lachend tegen mezelf..kan er ook niets aan doen dat ik een worteltrekker ben…
  en als dat pijn kan doen..dan is het de ego die pijn heeft
  de ziel is dankbaar voor de info waarmee hij kan groeien..

  ik begrijp alleen iets als iemand het mij vertelt..
  alleen dat want echt begrijpen..de emotie..niet want het zit niet in mijn systeem dus herken ik het niet…
  jalouzie,afgunst,egoisme,zelfzuchtigheid…voor mij het zelfde..nl angsten
  en die soort angst ken ik niet

  ego,de grote ontkenning die in werking komt wanneer je over jezelf moet gaan nadenken..of bang bent voor straf…of uit de kudde gezet te worden…

  beleefdheidsvormen..begrijp ik niet…is voor mij leugens en schijnheiligheid..
  mijn moeder tot wanhoop drijvend..hahaha

  de verbazing dat mensen die naar spirituele centr,s rennen en dan na WOORDEN te horen en te lezen..zeggen het te zijn?
  maar ik merk dat ze er niet naar leven…
  alleen de WOORDEN nawauwelen?
  ben wel blij dat ze gaan overigens…

  elke keer een nieuw modewoord voor het eeuwenoud beestje?
  al die hokjes en namen..

  net als de nieuwe mode mindfullniss…
  is niet anders dan de eeuwenoude boeddistische meditatie vipassana..wat de kunst om te leven betekent..

  en dat is best moeilijk…
  al doe je in ieder geval je best er iets van te bakken..
  hahahahaha
  oefening baart kunst..toch?

  de oude wijsheid..
  ook mooi neergezet door blavatsky overigens…

  de hindoes en i tjing..de kelten en de grieken..de indianen,de aborigenals..

  boeddha zegt het ook allemaal..
  600 jaar erna jezus..
  600 jaar later mohammed..
  600 jaar later???

  uiteindelijk alle ouders…
  om je op te voeden..om zo goed mogelijk in de kudde te kunnen functioneren..

  en als je te oud ben en niet meer luistert..
  dan heb je de kerk die het overneemt..
  want de bijbel,de koran etc…
  is het GROTE OPVOEDBOEK VOOR OUDEREN

  om het gepeupel in bedwang te houden..

  een machtsvoorwerp werd er helaas van gemaakt
  ipv de zoektocht naar jezelf werd het de zoektocht naar god

  als je iets verkeerds deed..doet..ga je boete doen..
  bij een man in een kerk..
  en die in de hemelen zijt..en je bent het kwijt en opgelucht ga je weer naar buiten en bent het kwijt..
  heb je dar wat van geleerd??…NEE
  doe je het nooit meer?
  lekker makkelijk..
  schijnheiligheid werd geboren

  ipv dat je je schaamt en beboet naar degene die je kwaad hebt berokkend en naar jezelf..ook jezelf kan je wat “aandoen”
  heb je er dan wat van geleerd? JA
  doe je het nooit meer?
  een stuk moeilijker…
  je geweten werd geboren..

  en alles draait om angst…
  en dat wordt als machtsmiddel gebruikt…
  door iedereen..

  wacht maar tot je vader thuis komt..
  wacht maar tot zondag in de kerk..
  wacht maar tot dat je dood gaat..
  wacht maar tot sinterklaas komt..

  angst…die geen verandering brengt
  maar stiekemigheid en leugens en ontkenning..

  ik ben blij dat de spiritualiteit weer in hoogtij is..
  en al die cursussen etc..

  wat eeuwen verboden is geweest..
  en ervoor altijd al in de mens zat..
  kennis hebben een groot goed was en the meaning of life..

  tot dat je als ketter of heks vernietigd werd..
  terwijl vroeger je de spil van het dorp was als een “sjamaan” was

  ik ben blij dat er weer meer boodschappers zijn..
  en valse boodschappers zijn er ook altijd geweest..

  ach..er moeten altijd tegenstellingen zijn…
  anders weet je het verschil niet…
  en kan je niet kiezen
  en niet leren
  en niet zoeken naar de waarheid
  vooral die in jezelf..

  een beetje van jezelf en een beetje van maggie…

  sterrenkind,eigentijdskind etc…het zal wel
  ik weet in ieder geval wat ik zowiezo ben..

  een omen..mn achternaam
  een waterman..mn sterrenbeeld
  altijd op zoek naar jolanda..
  en gelukkig nog steeds een kind…

  groetjes
  wees wie je zelf wilt zijn..

 • Eva schrijft:
  26 december 2011, 13:25:35

  maar, je zegt dat je het raar vind dat mensen geloven wat 1 iemand zegt, en dat ben ik helemaal met je eens. maar je schrijft zelf ook een boek, wil je dan wel dat iedereen als een schaapje achter jou aanloopt? want dat is precies hetzelfde. iedereen moet maar zien wat hij of zij gelooft en daar moet je een beetje respect voor hebben! maakt jou het uit of iemand heel trots gelooft dat hij of zij speciaal is en zelf ook echt wat kan berijken. dat mag diegene toch lekker zelf weten…

 • Sanne schrijft:
  27 mei 2012, 11:14:11

  Lieve mede mensen,

  Ten eerste zeg ik dank jullie wel, dankzij
  jullie verdeelde meningen leren mensen inderdaad
  dat er zoveel meer is dan zwart en wit.

  Ik denk dat die twijfel juist voor veel mensen
  stimulatie zal zijn om de dingen mee te nemen
  waar zij op dat moment iets aan hebben en voor
  de rest aanzet om zelf op zoek te gaan naar hun
  eigen antwoorden om zoals jullie al wijs zeiden hen
  Eigen IK te vormen.

  Als laatste wil ik zeggen dat als mensen echt
  ergens voor ‘ontwaken’ dat gevoel na enige
  Zelf-evaluatie vanzelf wel sterker wordt en dan
  zal het vertrouwen in henzelf altijd zwaarder wegen
  dan ‘guidelines’ waar je aan moet voldoen om
  ‘tot die groep/categorie te behoren’.

  Heel veel liefde en licht toegewenst van een
  simpele ziel. ;)

 • bernhard schat schrijft:
  16 september 2012, 18:53:25

  Merudi is een lieve site met goede bedoelingen die meer te bieden heeft dan wat domme vragen stellen zonder een zinnig antwoord te geven.
  Om je eigen potentiel permanent te vergroten kun je hier 1 van de vele manieren vinden om van mens de goddelijke eenheid te bereiken !
  Sommige mensen krijgen van hoger hand dat hun beloning hier op aarde alvast gedeeltelijk uitgereikt.
  Maar als je bijvoorbeeld zegt:

  Sorry (1) maar ik dacht (2) toch zeker(3) dat want ze(4) hadden me gezegd(5) dus ik wist helemaal niet dat(6) en nu wil ik alleen(7) maar even vragen of(7) want ik begrijp het helemaal niet wat(8) Zonder zinvol antwoord of alternatief te hebben(9), Dan heb je volgens mijn private uitleg van de budda 10 keer gezegd dat eigenlijk maar een maar suffertje bent.
  weet je wel!
  Geen probleem! sufferts zijn gelukkig in ons hemel niet verboden, maar houd de schaal van richter even in de gaten, na 10 jaar oude en geregistreerde uitlatingen van hun en mij !

  Groeten liefs
  Ben Schat
  Of:
  Sri rattle naga babba magnitude been pakistan 3x so 3×13 magnitude babba from here to tokio trippled up the 1st. till the end of the universe tomorrow maybe!
  zoals mijn nieuwe goede Engelse naam nu luid !

  92/2004 Ujjain 2010 Haridwar KHUMB!
  Juna Akhara India

 • Palli79 schrijft:
  23 december 2012, 08:10:50

  Vooral het stukje “heeft geen ziel” is bemerkenswaardig… zielloos… dan ben je snel zielig als je dat van jezelf gelooft…dat je geen ziel hebt….narcisten beweren over het algemeen ook dat ze zielloos zijn… of niet-ziels-bewust… wordt er in de karaktereigenschappen van narcisten nogal eens beschreven….geen identiteit…inderdaad als het ware zelf of de ziel, die een fragment is van de kosmische bron, de schepper van AL DAT IS, is overgenomen door een entiteit uit de 4D-matrix of lager, zoals annunaki (gevallen engelen), reptielen en ander gevoelloze en ego-maniakken-energieen, dan is er inderdaad een probleem voor de identiteit van het individu…dat bestaat immers niet meer op zichZELF, want het is ingehaakt (een bezeten ziel) door een externe entiteit. Ik heb het boek “aarde-engelen” van Doreen Virtue gelezen waar ook wel veel “fanta” moet voor gedronken zijn alvorens je helemaal mee bent in haar wereldje van trollen, feeen, zeemeerminnen of -mannen, dolfijnen uit de binnenaarde en kabouters en elfen…. Maar dit nieuwe fenomeen is echt wel hilarisch aan het worden wanneer je er bij stilstaat dat er dus mensen zijn die zich uberhaupt ook nog in het openbaar durven voorstellen als zijnde een engelmens, zelfs als ze de betreffende karakteristieken hebben gelezen op de site van merudi… voor mij is het gewoon een handleiding voor narcisten die denken meer of beter te zijn dan eender welk spiritueel wezen dat wel een hart heeft en zich er kan mee verbinden, om vanuit liefde en compassie en vanuit dat hart te leven ipv gevangen te blijven in de mind-matrix van “ikke ikke ikke en de rest mag liefst asap stikken” Dus voor al jullie “Engelmensen” wanneer jullie geen voldoening meer vinden in de new age zever die jullie wil laten geloven dat jullie de redders van de mensheid zijn en jullie willen de waarheid eens vanuit een wetenschappelijke hoek bekijken over wie jullie werkelijk zijn… dan geef ik jullie hier alvast het antwoord vanuit psychologisch (of beter gezegd vanuit psychiatrisch ) perspectief : http://denarcist.nl/ welkom in de wereld van de egomaniakken en de empathieloze wezens die wij mensen (wezens die vanuit hun hart leven en handelen) beschrijven alszijnde persoonlijkheidsgestoorde individuen die dringend aardse hulp nodig hebben, ipv zich nog meer met vals licht in te laten zoals men op Merudi.nl voorgeschoteld krijgt als mayonaise bij frieten….

  @ Eva :
  schitterend geschreven meid ben blij dat dit “fenomeen” eens op een nuchtere manier onder de aandacht wordt gebracht… ik worstelde er al maanden mee met de info die op Merudi.nl als waarheid naar voren wordt geschoven… Mijn ex identificeerde zich er onmiddelijk mee toen ze de site las…wat later ben ik stilaan de realiteit moeten gaan inzien… en die is dat ik al 10 maanden emotioneel gemanipuleerd werd door een narcist(e) welkom in de 3D en zijn extreem dualistische levenslessen…. Aartsengelen, ok Aarde Engelen en menselijke engelen tot daartoe…Maar…Engelmensen….Jeeezus…. Laat me niet lachen maar steek ze voor mijn part op een ufo en knal ze naar de maan…


Geef een reactie

http://blog.kruiderie.nl/alweer-een-nieuw-label-de-engelmensYou must be logged in to post a comment.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Kruiderie